Home Tin Tức CoinTin Tức Bitcoin Giá bitcoin giảm xuống còn 52 nghìn đô la, thanh lý gần 10 tỷ đô la