Home Sàn Giao Dịch SÀN PHÁI SINH HUOBI – HUOBI DM ĐÃ CÔNG BỐ CƠ CHẾ NGẮT MẠCH (CIRCUIT BREAKER) VÀ TÍNH NĂNG THANH LÝ MỘT PHẦN MỚI, NHẰM GIẢM RỦI RO CHO NGƯỜI DÙNG.