Home Sàn Giao DịchSàn Binance Binance đốt số lượng token BNB kỷ lục trị giá 600 triệu đô la